top of page

Joanna Jones

Un o Abertawe yw Joanna ond mae bellach yn byw yn Aberteifi.  Astudiodd gelf yn Abertawe a Chaerdydd a bu’n dysgu celf am dros 12 mlynedd. Mae’n cael ei hysbrydoli gan siapau a phatrymau Gorllewin Cymru.

Joanna is originally from Swansea, and now lives in Cardigan. She studied art in Swansea and Cardiff and was in the teaching profession for over 12 years. Joanna’s inspiration is taken from the patterns and shapes of the landscape of West Wales. Her preferred medium is acrylic on board.

bottom of page